Lechner Tudásközpont

3D alapú adat-infrastruktúra az okos településfejlesztés érdekében

 

A Lechner Tudásközpont a „3D alapú adat-infrastruktúra kialakítása projekt” keretében építésügyi és településügyi szakrendszereket fejleszt, többek között az E-közmű informatikai rendszerét, az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszert és az Állami Középület Katasztert, ezzel hozzájárulva nem csupán az építésügy, hanem a településfejlesztés digitalizációjához.

A Lechner által fejlesztett és üzemeltetett Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-közmű) egy ügyfélkapun keresztül elérhető webes alkalmazás, melynek célja a közműegyeztetés folyamatainak digitális útra terelésre – ezáltal gyorsabbá és költséghatékonyabbá téve az ügyintézést.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer célja, hogy a településfejlesztés és -rendezés, valamint a területfejlesztés és -rendezés teljes folyamatát egy online platformon egységesítse. A térségi tervezést támogató, három – egyeztető, tájékoztató és tervezői – modulból álló rendszer várhatóan 2020-tól válik teljes egészében elérhetővé – a Tájékoztató modul Beta alkalmazás interaktív térképén már most elérhetőek Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény térképi mellékletei.

Az Állami Középület Kataszter rendszerében olyan adatbázis jön létre, melyben az állami tulajdonú, irodai célra használt épületek tervei és modelljei egységes formátumban, egy felületen, újrafelhasználható módon szerepelnek. A rendszer használatával nem csupán a kapcsolódó nyilvántartások egyszerűsödnek majd, de költséghatékonyabb lesz az épületek üzemeltetése is. Legfontosabb elemeként a 3D épületmodell-tár kereshető módon tartalmazza majd az adatbázisban szereplő 3D-s épületmodelleket, és azok részletes paramétereit, amely adatbázist a Lechner Tudásközpont saját adatgyűjtés mellett kötelező adatszolgáltatással fog kiegészíteni és fenntartani.

A 3D alapú adat-infrastruktúra kialakítása projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében készül.

A Lechner Tudásközpont az építészet, az elektronikus építésügy, az intelligens városi szolgáltatások, a térségi tervezés és a távérzékelés szakértője, tevékenysége földmérési és térképészeti feladatokra is kiterjed. A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Tudásközpont munkáját szakinformatikai és térinformatikai háttér, valamint az ország egyik legnagyobb építésműszaki és térségi tervezési dokumentumtára támogatja. A Lechner szerepet vállal az építészeti kultúra terjesztésében és a tudásmegosztás területén, értékközvetítő tevékenysége a szakterületek és a lakossági felhasználók irányába egyaránt jelentős.