Előadók

Aldo Vargas
Coordinator
of the National URBACT Contact Point
at the Association of Polish Cities

Coordinator of the National URBACT Contact Point at the Association of Polish Cities. He supervises the activities of URBACT Polish project partners. He also facilitates workshop meetings for URBACT network partners.
For many years he has been involved in R&D projects in the field of sustainable urban development at the Institute of Urban Development in Krakow. He participates in meetings related to urban policies of the european, national and local levels.

Amberger Árpád
vezérigazgató
Globomax Zrt.

A Globomax Zrt. tulajdonosaként, vezérigazgatójaként a rendszerváltás óta az önkormányzatiság fejlesztésén dolgozik Magyarországon, Erdélyben és Vajdaságban.
A több, mint két évtizedes önkormányzati tapasztalatot, a vállalat alkotó erejét, kreativitását felhasználva, a döntéselőkészítők és döntéshozók igényeit folyamatosan szem előtt tartva alkot szavazó és konferencia rendszereket. A fejlesztések mindenkor a közigazgatásban dolgozók, önkormányzati testületek munkáját teszik gyorsabbá, hatékonyabbá. Ugyanakkor a MikroKam robotkamerás rendszer és az Önkormányzati TV médiaszerver szolgáltatás segítségével a választók is megismerhetik az önkormányzatok munkáját, átláthatóvá, transzparenssé válnak a döntések. A 19-ei program streamelésével segítik a konferencia szellemi üzenetét közvetíteni a nagyvilág számára is.

Besenyei Sarolta
szakértő
Európai Bizottság

Sarolta, az Európai Bizottság szakértője több éve tevékenykedik városfejlesztési projektek megvalósításában, okos város termékek elemzése és értékelése is a feladatköréhez tartózik. Sarolta, a londoni székhelyű World's Smart City Organization alelnöke és a Romániai Okos Város és Mobilitás Egyesület alelnöke is.

Bihary Zsigmond
Partner
NIBADA Tanácsadó Kft.

Szakterület

Okos város megoldások gazdasági és pénzügyi értékelése. Adatvezérelt, BI alapú vezetői információs rendszerek bevezetése. Pénzintézeti és vállalati kockázatkezelési és beszámoló rendszerek bevezetése és működtetésének irányítása. Változás menedzsment, tulajdonosi képviselet.

Végzettség

Okleveles közgazda - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Elérhetőség:
zsigmond.bihary@nibada.net
www.nibada.net

Borbola István
polgármesteri tanácsadó
Békéscsaba Megyei Jogú Város

Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének kabinetjében dolgozom 2015. januártól, mint fejlesztési tanácsadó. Legfontosabb feladatom a Modern Városok Programjának szakmai tartalommal történő feltöltése és a fejlesztési elképzelések konkrét projektekké formálása. Ennek keretében készítettem elő Békéscsaba Komplex Energetikai Programjának szerkezetét és elemeit. A város közép- és hosszú távú fejlesztési programjainak kidolgozásán túl, egyes beruházások esetében a napi szintű problémamegoldásban is részt veszek. Jelenlegi munkámnak jó alapot teremtett, hogy korábban a Miniszterelnökségen pénzügyi ellenőrként, majd a Váti Nonprofit Kht-ban programmenedzserként, végül független pályázatíróként és szakértőként alapos ismereteket szereztem a hazai és európai uniós pályázati rendszerek működéséről, lebonyolításának rendjéről. A Digitális Jólét Program keretében indított „Digitális térségfejlesztés” szakirányú továbbképzésen sikeresen diplomáztam 2019-ben, amely olyan aktuális ismeretekkel gazdagított, amelyek a mindennapi munkámhoz jól kapcsolódnak és megfelelően egészítették ki eddigi tanulmányaimat. Korábban a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben szerzett közgazdász diplomámat a francia Université Jean Moulin Lyon 3 egyetem DESS-CCAE képzésével egészítettem ki.

Buday-Malik Adrienn
innovációs igazgató
ÉMI Nonprofit Kft.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a hazai építéságazat meghatározó szereplője; mérnöki szolgáltatásokkal, minőségellenőrzéssel, K+F+I-vel, oktatással-képzéssel, műszaki szabályozással foglalkozó szakmai tudásközpontja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye. Adrienn az ágazat-fejlesztési, támogatáskezelési, felsőoktatás-ipari együttműködési, hazai és nemzetközi K+F+I, szabályozási, oktatás-képzési területeket összefogó innovációs igazgatóságot vezeti. Az igazgatóság látja el 2016. júliusától az Európai Bizottság által létre hozott Covenant of Mayors települési energia- és klímaakciótervezési programjának nemzeti koordinátori feladatait, 13 kutatás-fejlesztési projekt gazdája, amelyből 11 nemzetközi együttműködésben valósul meg. Ez utóbbiak a jelentős hozzáadott értéket termelő építőipar, a fenntartható épített környezet, a környezetbarát építési eljárások és építőanyagok, az épület energiahatékonyság illetve az intelligens létesítményüzemeltetés területén keresik a hatékony válaszokat és megoldásokat. Adrienn vezetésével nyerte el az igazgatóság a 2019-es Solar Decathlon Europe egyetemi innovációs és házépítő verseny rendezési jogát, amelynek az ÉMI szentendrei Tudományos és Technológiai Parkja adott otthont. A verseny eredményeképpen létrejövő Mintaház Park tematikus látogató központként üzemel, azzal a céllal, hogy a lakóépületekben alkalmazható és elérhető intelligens, innovatív, energiahatékonyságot és fenntarthatóbb üzemeltetést eredményező megoldásokat a ipari partnerekkel, felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és szakmai szervezetekkel együttműködésben a széles közönségnek bemutassa.

Deutsch Anita
művészeti vezető
Budafok-Tétény Budapest Bornegyede
URBACT

Jó borok + pezsgő kulturális élet = Budapest Bornegyede. Kevés főváros büszkélkedhet olyan városrésszel, ahol történelmi pezsgő- és borospincék sora található. 2017 óta minden hónap első szombatján elindul a Budafoki Pincejárat, idén 30 éves a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál, melynek során kinyitnak a kerület bor- és pezsgőpincéi, hogy betekintést nyerhessünk a talpunk alatt húzódó 100 kilométernyi pincevilágba. A jó borok és pezsgők nem járnak egyedül: kiállítások, koncertek, színi előadások és pincekvíz teszi teljessé az élményt, amelyre egyre több külföldi turista is kíváncsi. Online kérdőívvel, Bornegyed applikációval, interaktív honlappal és kiemelt közösségi média használattal teremtünk folyamatos párbeszédet és visszajelzési lehetőséget a résztvevők és a szervezők között.

Dr. Dukai Miklós
önkormányzati helyettes államtitkár
Belügyminisztérium

Dr. Dukai Miklós, 2004-ben végzett jogászként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Karán. Pályafutását az Országgyűlés Hivatalában kezdte, majd a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és Pest Megyei Kormányhivatal munkatársaként dolgozott. 2016. február 15-től tölti be a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkári pozícióját. A konferencián a monori okos város projekttel kapcsolatos tapasztalatait fogja megosztani a jelenlévőkkel.

Dr. Gál András Levente
szakmai vezető
Digitális Jólét Program

Dr. Gál András Levente jogi diplomáját 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg, emellett tanulmányokat folytatott Zürichben sajtójogból, Bécsben ingatlan-nyilvántartásból. 1996-ban Tokióban politológiát hallgatott. 2002-ben alapította a Gál és Társai Ügyvédi Irodát, 2012-től a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2011 decemberéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 2012. szeptember 1-jéig a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos. 2013-ban Magyary Zoltán-díjban, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszpolgára elismerésben részesült. 2015-től a Digitális Jólét Program állandó szakértőjeként, 2018-tól szakmai vezetőként járul hozzá Magyarország digitális korszakváltásához. Több jogi konferencia vezérszónoka, angolul és németül beszél. Számos könyv szerzője és szerkesztője.

Dr. Kaiser Tamás
tudományos dékánhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kaiser Tamás PhD (politikatudomány) egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tudományos dékánhelyettese, a Kormányzástan és Közpolitka Tanszék vezetője. Kutatási területei: többszintű kormányzás és közigazgatás, az Európai Unió regionális politikája, kormányzati hatékonyság és teljesítménymérés, az okos város irányítási és menedzsment struktúrái. Számos magyar és angol nyelvű könyv, szakcikk, tanulmány, kötet szerzője, társszerzője és szerkesztője.

Dr. Rab Árpád Szörény
vezető kutató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Rab Árpád Szörény - társadalomkutató, digitális kultúra szakértő. Két évtizede az információs társadalom és a digitális kultúra témakörét kutatja, vizsgálataiban az elméleti és a gyakorlati megközelítéseket egyaránt alkalmazza. Évente kb. 100 konferencialőadást tart, számos publikáció és kötet szerzője. Kiemelt kutatási területei: digitális kultúra, IKT az életminőségért, okos városok, e-business, számítógépes játékok. Több hazai és nemzetközi város és kerület okos város stratégiájának kidolgozásában, vagy egyes projektjeinek kivitelezésében részt vett. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezető kutatója és a Budapesti Corvinus Egyetem docense, e mellett az Információs Társadalom negyedéves akadémiai folyóirat szerkesztője.

Dr. Rupp Zoltán
projektigazgató
NISZ Zrt.

1979-ben született, az Államigazgatási Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán szerzett diplomát. Az elmúlt 15 évben igazgatásszervezési, e-közigazgatási, informatikai fejlesztési területeken dolgozott a közigazgatásban és a magánszektorban. 2008-tól a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Programmenedzsment főosztályát vezette, 2015-től a NISZ Zrt. projektigazgatója.

Dr. Sik András
igazgató
Térbeli Szolgáltatások Igazgatósága
Lechner Tudásközpont

Dr. Sik András 2015 közepétől irányítja a Lechner Tudásközpontban az épített környezeti, települési és térségi léptékű téradatok integrált térinformatikai kezelését, illetve 2D & 3D vizualizációját a Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság alapítójaként.

Dr. Solymár Károly Balázs
infokommunikációért felelős helyettes államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Dr. Solymár Károly Balázs 2013 júliusától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára. Tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogász hallgatóként, a Bibó István Szakkollégium tagjaként végezte. Pályafutása során az államigazgatás különböző szintjein dolgozott az infokommunikációs szektor fejlesztése érdekében, ennek köszönhetően több mint egy évtizedes tapasztalatot szerzett az infokommunikációs szektort érintő szabályozási, gazdasági- és komplex fejlesztési feladatokban. Munkásságát több alkalommal szakmai kitüntetéssel ismerték el, 2011-ben miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Szakmai irányítása alatt valósul meg a digitális gazdaság, a hazai információs társadalom fejlesztése, illetve a digitális infrastruktúra-fejlesztés és az iparpolitika végrehajtása. Felelősségi körébe tartozik a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet irányítása és felügyelete. Angol és francia nyelven beszél.

Dr. Tuzson Bence
közszolgálatért felelős államtitkár
Miniszterelnökség

A településeink, az épített környezetünk, a szellemi, esztétikai és humán értékek hordozói. Olyan szimbólumként működnek, amelyek egyet jelentenek a nemzetiségünkkel, történelmünkkel, amivel büszkén azonosíthatjuk magunkat. Ugyanakkor fontos, hogy meglévő értékeink mellett olyan új alkotások is szülessenek, amelyek leképezik korunk sajátosságait, segítve ezzel a helyi közösségek életminőségének javulását, a települések versenyképességének növelése mellett. Kiemelt jelentőségű, hogy falvaink, városaink által nyújtott szolgáltatások minősége és hatékonysága folyamatosan fejlődjön, figyelembe véve a közösségi igényeket. Fontos, hogy a városokat alkotó emberek és közösségek által igénybe vett vagy igényelt szolgáltatások, a lehető leghatékonyabban, leggyorsabb módon valósuljanak meg figyelembe véve a környezettudatos szempontokat. Az Okos Város szakmai konferencia lehetőséget teremt az előttünk álló feladatok feltárására, megismerésére és a szükséges intézkedési javaslatok összehangolására.

Fazakas András
igazgató
Deutsche Telekom
Európai Okos Megoldások Központ

Szakmai pályafutását 1996-ban a T-Mobile elődjénél, a Westel Mobil Távközlési Rt-nél kezdte. A vállalatnál szerteágazó direkt, és indirekt értékesítési-és ügyfélkapcsolati tapasztalatokat szerzett különböző pozíciókban. 2006-ban csatlakozott a Nav N Go-hoz, ahol operatív igazgatóként a navigációs szoftver- és mobilalkalmazás-fejlesztő cég hazai és nemzetközi üzleti lehetőségeinek felkutatásában, szolgáltatásainak új piacokra való bevezetésében kapott kiemelt szerepet. A nevéhez kötődik a 270 fős vállalat strukturális felépítése és többszöri megújítása. Ennek révén a folyamatosan bővülő és megújuló nemzetközi piaci igényekre rugalmasan reagáló szervezet jött létre, amelyet a szakma is elismeréssel fogadott. 2008-ban a Deloitte a ""Legdinamikusabban fejlődő közép-európai IT-cég"" díját a Nav N Go-nak ítélte oda. Ugyanebben az évben Fazakas Andrást az ""Év Fiatal Informatikai Vállalkozójának"" választotta meg idehaza az Informatikai Vállalkozások Szövetsége.
A szakember 2009-ben igazolt át a magyar üzletemberek által alapított Theoryc befektetői társuláshoz, amelynek ügyvezetői pozíciójából érkezett a T-Systemshez. 2012-ben csatlakozott a Deutsche Telekom AG üzleti ügyfelekért felelős, újonnan alakult európai csapatához (’Business Excellence Europe’). Itt a kezdetekben az új árbevételi források (ICT, eHealth, M2M) projekt tanácsadójaként, majd kizárólag az európai machine-to-machine üzletág vezetőként folytatta a munkáját. Ez jelenleg 12 ország go-to-market és üzletfejlesztési stratégiáját foglalja magában a DT európai leányvállalatainál.

Firbás György
logisztikai szakértő
Digitális Export Stratégia

Firbás György, logisztikai szakértő, az Európai Logsztikai Egyesület (ELA) szenior logisztikusa. 19 éves szakmai múlttal rendelkezik, főként közlekedéslogisztikával, illetve logisztikai rendszerekkel, külső logisztikai megoldásokkal foglalkozik. Jelenleg a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség külső logisztikai szakértője, a zalaegerszegi intermodális központ projektjének vezetője Zalaegerszeg város oldalán, illetve a Közép-Európai Légi Klaszter (CEAC) ügyvezető igazgatója. Munkája során kiemelkedően fontosnak tartja az intermodális központok magyarországi fejlesztését, az infrastruktúrafejlesztést és a logisztikai szakma oktatását is. Több publikáció szerzője, nemzetközi szakmai konferenciák meghívott előadója. Magyar nemzetiségű, Budapesten született 1978-ban, jelenleg is Budapesten él.

Jakab Attila
városmenedzser
Székelyudvarhely
Megyei Jogú Város

Székelyudvarhely városmenedzsereként vállaltam azt a feladatot, hogy a fejlesztések terén már a tervezési fázisban megpróbáljuk becsempészni az okos megoldásokat. Annak ellenére, hogy csak az elmúlt két – három évben fordítottunk kiemelt figyelmet a smart megoldásokra, több eredményt is sikerült implementálnunk Székelyudvarhelyen. Jelenleg a Székelyudvarhely által nyert 15 millió euró értékű európai uniós forrásokból megvalósuló közlekedés fejlesztési projekt felelsőseként munkatársaimmal több okos megoldás megvalósításán dolgozunk. A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján, valamint a Széchenyi István Egyetemen végeztem közgazdasági tanulmányaimat, ahol a városmarketing területére szakosodtam.

Kézy Béla
ügyvezető igazgató
MEGAKOM Tanácsadó Iroda

Kézy Béla a MEGAKOM Tanácsadó Iroda és az EX ANTE Tanácsadó Iroda alapítójaként 1998 óta dolgozik terület- és városfejlesztési szakértőként, hazai és külföldi városokat egyaránt segítve városfejlesztési problémáik megoldásában, Európai Uniós programok és projektek megvalósításában.
Jelentős tapasztalattal rendelkezik transznacionális projektek szakmai előkészítésében és megvalósításában, melyek részeként számos innovatív városfejlesztési eszköz és módszer kialakításában vett részt. Az URBACT program keretében több városi együttműködés munkáját is támogatja szakértőként, hazai és nemzetközi szinten tart tréningeket az integrált, részvételen alapuló városfejlesztés témakörében.
Az elmúlt években aktívan dolgozik több olyan nemzetközi városhálózatban, melyeknek a célja a városi digitális gazdaság erősítése, hatékonyan működő helyi digitális ökoszisztémák kialakítása.
Hisz abban, hogy a városok jövője jelentős mértékben múlik kreativitásukon és azon, hogy mennyire sikerül a helyi értékekre építve a helyi közösséget bevonni, mozgósítani városi kihívások kezelése érdekében.

Koltay András
rektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Koltay András jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára. LL.M. (Master of Law) fokozatot szerzett 2007-ben a University College Londonon, korábban a strasbourgi Emberi Jogok Nemzetközi Intézetében szintén folytatott tanulmányokat. PhD-fokozatát 2008-ban szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Legfőbb kutatási területei a szólásszabadság, a médiajog és a személyiségi jogok kérdéseihez kapcsolódnak. A szólásszabadság alapvonalai címmel 2009-ben jelent meg monográfiája (Századvég), 2013-ban angol nyelven Freedom of Speech – The Unreachable Mirage című (Wolters Kluwer), 2016-ban pedig A vallások, az állam és a szólás szabadsága című kötete (Századvég), ezeken kívül több mint 250 tudományos publikációt jegyez magyar és külföldi nyelveken. 2010 októbere óta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja. Főszerkesztője a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóiratnak, míg felelős szerkesztőként jegyzi az In Medias Res, a sajtószabadsággal és a médiaszabályozással foglalkozó tudományos folyóiratot. 2018 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

Mikulák Péter
Piactér vezető
Civitas Sapiens okos város munkacsoport

Mikulák Péter közel tíz éve foglalkozik projekt és vállalat irányítással, vezetői tapasztalatokra multinacionális szektorban tett szert. A Civitas Sapiens okos város munkacsoport Piactér vezetőjeként a magyarországi smart city ökoszisztéma fellendítéséért és a validált, minőségbiztosított szállítók és termékek összehangolásáért felel.

Némethné Dr. Gál Andrea
rektor
Edutus Egyetem

Némethné Dr. Gál Andrea tanszékvezető főiskolai tanár, végzettsége okleveles közgazda és közgazdász tanár. PhD fokozatát gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerezte, fő kutatási területe a kis- és középvállalatok versenyképessége. 1993-tól az Edutus Egyetem (illetve jogelőd intézményeinek) oktatója, ahol a statisztikai tárgyak, valamint a kkv-szektorral foglalkozó specializáció felelőse és oktatója. 2009-től az intézmény oktatási rektorhelyettese, majd 2018-tól rektora. A digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzés intézményi felelőse és a képzés egyik tárgyának oktatója.

Orbán Krisztián
ügyvezető
NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Kft.

Orbán Krisztián a NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Kft. tulajdonosa, ügyvezetője – okleveles közgazdász, jelenleg a PTE ÁJK Doktori Iskolájában folytat tanulmányokat.
A hatásvizsgálathoz, a jogszabály-előkészítés minőségének javításához, a hatékonyság-elemzésekhez kapcsolódó szakterületek hazai és nemzetközi szinten elismert, meghatározó szakértője, 2003-2008 között két releváns OECD munkacsoport, valamint 2006-2008 között az Európai Bizottság vonatkozó magas szintű munkacsoportjának magyarországi delegáltja.
Az elmúlt 10 évben főként a szervezeti folyamatok hatékonyságának javításához, stratégia-alkotáshoz, a szabályozás minőségének fejlesztéséhez, és az adatvédelemhez kapcsolódó tanácsadással foglalkozik. Angolul, németül és franciául beszél, több hazai és nemzetközi szakkönyv, publikáció szerzője, számos nemzetközi gazdasági, szabályozási konferencia előadója, rapportőre, több posztgraduális egyetemi kurzus oktatója.

Prof. Dr. Tózsa István
egyetemi tanár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr. Tózsa István geográfus az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének munkatársaként két évtizeden át foglalkozott a műholdképek és a környezetminősítő földrajzi térinformációs rendszerek kutatásával és első magyarországi alkalmazásaival. 2000-től az Államigazgatási Főiskolán, ill. a későbbi Budapesti Corvinus Egyetemen urbanisztikai és közigazgatás-szervezési tanszéket, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen közmenedzsment intézetet vezetett, s ennek során az elektronikus közigazgatás tartalomfejlesztésében és kutatásában iskolateremtő tevékenységet végzett.

Rózsás Zoltán
K+F koordinátor
Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Diplomáját 2007-ben szerezte a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán. Karrierjét a General Electric Lighting üzletágának zalaegerszegi gyárában kezdte, ahol különböző mérnöki pozíciókat töltött be, majd a 2009-től a gyár műszaki vezetőjeként számos gyártástechnológiai fejlesztésben részt vett. 2015-től a régió járműipari szereplőit és egyetemeit is átfogó járműipari K+F projektekben vállalt szerepet, majd 2017 elejétől az Autóipari Próbapálya Zala Kft. Oktatási és K+F koordinátora.

Sain Mátyás
tájépítész, térségi tervező
Lechner Tudásközpont

1999-től a VÁTI-ban, majd annak utódjában, a Lechner Tudásközpontban dolgozik vidékfejlesztőként, térségi tervezőként, urbanistaként. Fő szakterülete a részvételi tervezés elmélete és gyakorlata: az érintettek sikeres és hatékony bevonása a különböző tervezési folyamatokba.

Salamon Judit
projektmenedzser
Budafok-Tétény Budapest Bornegyede
URBACT

Jó borok + pezsgő kulturális élet = Budapest Bornegyede. Kevés főváros büszkélkedhet olyan városrésszel, ahol történelmi pezsgő- és borospincék sora található. 2017 óta minden hónap első szombatján elindul a Budafoki Pincejárat, idén 30 éves a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál, melynek során kinyitnak a kerület bor- és pezsgőpincéi, hogy betekintést nyerhessünk a talpunk alatt húzódó 100 kilométernyi pincevilágba. A jó borok és pezsgők nem járnak egyedül: kiállítások, koncertek, színi előadások és pincekvíz teszi teljessé az élményt, amelyre egyre több külföldi turista is kíváncsi. Online kérdőívvel, Bornegyed applikációval, interaktív honlappal és kiemelt közösségi média használattal teremtünk folyamatos párbeszédet és visszajelzési lehetőséget a résztvevők és a szervezők között.

Széles András
alpolgármester
Tamási

2006 óta dolgozó alpolgármesterként, folyamatosan azon dolgozunk és dolgozunk, hogy egy LHH-s kistérség járásszékhely városa Tamási, a lehető legtöbbet hozza ki a helyben fellelhető erőforrásaiból. Ezen lehetőségek felelős, fenntartható kihasználáshoz kiváló segítséget nyújtanak az "okos" megoldások, melyeket településünkön egyre több helyen és funkcióban használunk. A gyakorlati felhasználás tekintetében megpróbálunk élen járni.

Szemerey Samu
vezető szakértő
Lechner Tudásközpont

Szemerey Samu építész, városépítész. Szakterületei az okos városok, a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai. Tanácsadóként és stratégiai tervezőként számos hazai és nemzetközi fejlesztési program vezetője, szakmai események szervezője és egyetemi kurzusok előadója. A Lechner Tudásközpont vezető szakértőjeként városi szolgáltatásokon és hazai okos város programokon dolgozik.

Civitas Sapiens ’19 - smART

A Civitas Sapiens '19 - smART elnevezéssel meghirdetett verseny célja, hogy lehetőséget teremtsen a doktoranduszok és doktorjelöltek számára az okos város, a régiófejlesztés, a településfejlesztés témakörében végzett kutatásaik és eredményeik bemutatására. Az elkészült pályázatok a konferencia helyszínén is megtekinthetőek lesznek.

További információk

Fővédnök

Szakmai támogató

Szervezők

Kérdése van? Írjon nekünk a konferencia@civitassapiens.hu e-mail címre.