tiszatáj archívum

GÖRÖMBEI ANDRÁS: Csontos Vilmos: Dalol a föld... 84. TANDORI DEZSŐ: Jékely Zoltán: Minden csak jelenés 86. MŰVÉSZET. Képzőművészet.

Hangos ka- ... Olyan ő, mint a szobrász: ura a szobor anyagának, de az anyag is ura neki.”31 ... ból/ annyi lesz, hogy eltűntek a legyek/ tegnap óta.

Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József nádor tér 1. sz. ... faragott képet ne csinálj, arravégre azt ne imádjad, én va- ... Csupa fegyverek.

voltam kommandós, bálnavadász és űrhajós, most meg itt ülök a verandán. ... hetykén rohadj bele az anyaföldbe. ... Az ártatlan Tobias ui. egy térképen.

anekdotikus hagyomány és annak Cholnoky-féle újraértelmezése között kézenfekvő kapcsolatok mutatkoznak. Az anekdotikus narráció nagy hangsúlyt.

Az irodalom, a szellem fa- natikusai mindig hitték, hogy egymás megismerése, megismertetése nélkül nem következhet be egymás megbecsülése.

tájképeket felvillantó Messze... messze; a belső lelki tájat bemutató refrénes szerkezetű Éjsza- ka; az összetett tapasztalati élmény ihlette tudatlíra ...

abszurd dráma egyik ősének nevezi az alkotást,21 Relle Pál pedig – mint az ... egyértelműen élő alak: „Én, nyolcvanéves öregasszony, szívesen meghalnék már ...

nált kifejezés ismerős lehet bárhonnan: publicisztikából, hazafias versek ... ez élteti, itt a hazája - mondja a Parti Nagy Lajos-vers címe és alcíme.

1 Carlos Alvar-José-Carlos Mainer-Rosa Navarro: A spanyol irodalom rövid ... A bukott angyalok (ford. ... Kovács Edit: „Eduardo Mendoza; A csodák vá- rosa" ...

17 дек. 2001 г. ... TŐZSÉR ÁRPÁD: Főmű (Tandori Dezső lírája a Ma- ... Hét kötete után – versek, esszék után – az utolsó pillanatig dolgozott élet-.

Thanatosz. A szakadás előtti lét paradox módon a min- den utániságban foglalhatja el a helyét. Henrik később ezt az összetartozás-élményt kereshette a ...

10 февр. 2016 г. ... SOPOTNIK ZOLTÁN. Meredek zóna . ... Ahogy Rónay György írja, Kassák találkozása az irodalommal, „[n]em a legszerencsésebb találkozás.

feltevését és megválaszolását Fekete István ez idő tájt ... esztendőkben írt állatregények, a Lutra, a Bogáncs és a Vuk – a műfajból következő ... N[omine].

Zsebhoki. Ne mondd, hogy nem próbáltad még. − Nem tudom, miről beszélsz. − Na, jó. − Az újságot begyűrte a mackófölsője alá. − A Likker ki fogja verni ...

31 окт. 2006 г. ... KRUZSLICZ ISTVÁN: Képzőművészek a mártélyi Tisza-par- ... 1984–85 tele lehetett, már ágyban fekvő betegként fogadta látoga- tásunkat.

5 окт. 2000 г. ... TANDORI DEZSŐ: Sz. L. „Te meg…”-versek/I. ... lik, hogy erősek és szépek maradjanak a szobák, akkor egyre kisebbre zsu-.

szájba vágja Darvasnét, akinek eláll a szava a meglepetéstől. ... ta képzelni, hogy mit fogyaszthatott az a próféta-jellegű illető, aki ilyen időtálló,.

SZEGEDY -MASZÁK MIHÁLY: OTTLIK GÉZA. Az utbbbi félszázad irodalmábbl Ottlik Gézát azon kevés alkotbnk egyikeként tartjuk számon, akinek a mdve késedelem ...

Orosz (örökké)valóság (Borisz Akunyin: A cár könyv‐ ... meg Kocsis Andrea könyvismertetése az egyik legfrissebb Akunyin‐regényről, stílusában is.

lehet, / hogy megkönnyebbülésedre van, / ha valamit költőien / vagy ú. n. költőietlenül, / ... országba települt Domonkos István Kormányeltörésben c.

Internet: www.tiszataj.hu e-mail: [email protected] Online változat: tiszatajonline. ... gatyára vetkőzött, s a tó mélyén elkezdett Lenin után kutatni.

dűs, akivel életemben találkoztam, David Ojsztrah volt, ő többször is koncertezett. Budapesten. A legdöbbenetesebb élmény azonban Ruha István játéka volt, ...

Charles Baudelaire: Esti harmónia ... Mivel egy ilyen költemény esetében, amelynek esztétikai hatását a ... G tört szív, amelyre les az éjszin öblü vég;.

hi|ba jöttünk. Tal|n rossz volt az értesülés, mégsem a Cartier-n|l készült. Anat kisasszony üres kézzel tért vissza, csak néh|ny kérés maradt a tarsoly|ban.

CS. VARGA ISTVÁN. Radnóti Miklós: Nem tudhatom. ... A rímváltozatok közül a „nép”–„kép” rímpár a régi magyar literatúra gazdag pa-.

5 мар. 2017 г. ... visszaja r rokonaihoz ezek bosszu sa ga ra, de o nem tudta, ... ja ba ejtette me g csala dja ha za t, s bezo rgetett Savanyu ablaka n:.

4522 S I M O N K A G Y Ö R G Y : M é g h a l t u n k , d e ú j j á s z ü l e t - ... Politechnikai oktatás a szegedi főiskolai gya- korlóban.

Brenzovics. Marianna,. J. G. Farrell, szberényi Sándor, liomas Pynchon,. Térey János prózája ranz Kafka levelei. Milenához. Tőzsér Árpád. Naplój egyzetek.

ra vagy jobbra, mindegy, és így talált rá a veteményeskertre, mondta, néhány lépés‐ ... nyeg, hogy elkezdte nézni, és a biztonság kedvéért fél szemmel a ...

(Utazás Faremidóba). A régi ismerős. Gulliver 1726 óta utazgat a világ félreeső tájain. 1914-től Magyarországon is megfordul, majd 1916-ban.

(József Attila összes versei, közzéteszi: Stoll Béla, Akadémiai Kiadó, Budapest 1984. 237.) ... után hetedik sora: Mint mozdulatlan csillagok az égen.

Aztán 2000-ben kijött a Szex a nappaliban, és most – erre ... A sorsdöntő pillanat nem a regény, hanem A pulóver című novella megjelenése volt a Ma-.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008. ... lett nyilvánvaló, a hajam kócos volt, miközben ... És ez az a pont, itt hullik szét.

VARRÓ DÁNIEL: TÚL A MASZAT-HEGYEN. MUHI ANDRIS ÉS A PACÁK BIRODALMA. ELŐHANG belépő. „Aki csak kórusban tud énekelni, az ne menjen szólistának.”.

Szorul a hurok a szemhatár körül,. s a részletek finom rajzán a távolba tuno nyárfasor, mint túl parti kiáltás - hosszan, elnyúltan, ahogy.

ANNUS GÁBOR, ORCSIK ROLAND,TÓTH ÁKOS szerkesztők. DOMÁNYHÁZI EDIT korrektor. SZÉKELY ANNA szerkesztőségi titkár. Felelős kiadó: Tiszatáj Alapítvány.

„…embernek maradni mindvégig”. BABITS MIHÁLY ÉS JÓZSEF ATTILA.. In memoriam Szigeti Lajos Sándor. Sokféle furcsa kapcsolat létezik a magyar ...

azaz Lónyay Erzsébet nevével néhány vers, csupán a ko- ... Aphrodité (Vénusz), apja pedig Árész (Mars) – és Psyché legmerészebb erotikus verse Vé-.

17 июн. 1993 г. ... kedek, s nem csap be a látszat, látszatom. Es mégis: örülök, hogy ebben, bár benne a minimálisnál nagyobb végtelen, az össze nem érés (témám ...

Bóbita Bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sürüjében. Mindannyian kívülről tudjuk, olyan közeli ismerős ez a vers.

Anna örök – mondja Juhász Gyula legismertebb versének címe, s ez igaz többféle értelemben is. Igaz úgy, ahogyan a vers mondja, örökre, kitörölhetetlenül.

zeti gyűlölködés élményét írja le: egy hetyke bajusz, egy ordibáló szónok, egy égnek emelt kéz, durva ökölrázás: hetyke elmebajsza áll […].

N. HORVÁTH BÉLA: JÓZSEF ATTILA ÉSA FOLKLÓR. Aki csak távolr61 ismeri a modern magyar irodalom, ... A hetedik címu vers esetében számomra kérdés, hogy csupán.

1986-banAnnus József a szegedim~zeum gyúj- teménykezelóje lett - ahogy tréfásan ... nem kitömve", Most, huszonhat év szolgálat után Annus József önként vált.

55 Szép menyasszony színe halvány – ... vele egy romos kápolnához, s egy halott pap összeadja egymással a halott vitézt és a lányt.

A Nyugat költőinek formaművészetét az ötvenes–hatvanas évek kánonja sem vonta két- ségbe; legfeljebb hagyta, hogy e fél elismerés árnyéka elfedje a ...

a Halottak napja Bécsben a világban szétszórt magyarságot siratja. A vers rekviem, amelynek születését megint csak pontosan rögzíti a költő: a bécsi Ágoston ...

5 февр. 2003 г. ... MÁRKUS BÉLA: Titkok pányváján kerengeni (Szilágyi ... Mostanában történik a Milne Micimackó-regénye és a Harry Potter illetőleg A gyű-.

és a Harmatocska — utóbbi korábban A Tollban is megjelent. A Tollban közölt versek többségét is átdol- gozta a költő, szám szerint hatot (Margaréta, ...

Könnyen felismerhető a kacsafarkú szender arról, hogy hosszú nyelvét kiölti, miközben repül valahová. 13. Táplálkozás közben nem száll le a kiszemelt ...

21 дек. 2012 г. ... KISS TIBOR (Quimby zenekar). Most múlik pontosan illusztrált dalszöveg. 1 lap eredeti kézirat, 2005. Page 30. 29. KERTÉSZ IMRE. Heuréka!

Rendezte Almási tamás, 2015, 75 perc, magyar nyelven, angol felirattal. A vetítés előtt a filmet bemutatja és a közönséggel beszélget Almási tamás, a film ...

Trolibusszal: 76-os troli Váci úti megállóból 4 perc gyalog. Vonattal: Budapest, Nyugati pályaudvarról 7 perc gyalog. A térkép megtekintéséhez Javascript ...

IPARTERV archívum a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítványban. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezés ...

uments on Chernobyl in the research room of the Archives. ... (Magyar nyelven, a fejezet angol fordítása – The White King, fordította Paul Olchváry – a ...

2 дек. 2010 г. ... Kiállító művészek: Barcsay Gergely–Berei Zoltán, Baranyai Levente, Bart ... artists: Gergely Barcsay–Zoltán Berei, Levente Baranyai, Dániel.

107 http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/szeparatum-2009-1-2.pdf 2012-09-23. 108 http://xxxemostylexxx.mindenkilapja.hu/?m=2727909 ...

competent forums of jurisdiction 31 persons were sentenced to ... The ten, who are workers from the industrial suburb of Budapest, Ujpest,.

VISEGRAD SCHOLARSHIP AT THE OPEN SOCIETY ARCHIVES, CEU, BUDAPEST. Researcher: Haruna Honcoopová (Czech ... Gábor Zsigmond Papp: Budapest Retro I. and II.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.