történelmi arcképcsarnok

ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 2015. JÚNIUS. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság együttműködésével és a Berlin-Chemie támogatásával. KÉPAJÁNLÓ. A HOLTAK SZIGETE APROPÓJÁN.

(hazai Samu honvédelmi miniszter felesége), ilona (kelp Albertné),. Béla (ügyvéd, majd a kassai királyi ítélőtábla bírája), László (a kassai.

nyeket, sőt kíséretével együtt maga is elment arra az előadóestre, amelyet a versek kiadója rendezett az irodalomkedvelők számára.

a nagy idon se lesz hozza hasonld." ... Szentendre varos a patakot a Kossuth Lajos ... nagy reszet itt toltotte. Az. 1970 ota meg- jelent miiveit is.

Trisztán, Parszifal a XII. században indult a szerelmes és életveszélyes útra. És évszázadokat átívelő utakat tettek meg, amíg a XIX. században.

az úttörőcsapatok társadalmi kapcsolatai a csa- ... arra nevelte a főiskolai hallgatókat, hogy a tu- ... Borbély Imre 38 évet töltött a pedagógus pá-.

Egy olyan kiadvanyt tart most a kezeben, amely elsosorban nekunk, szentendreieknek ... A Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye altalanos ismertetoje es cimtara az ...

Sztehlo Gábor Gaudiopolisa, Ádám Zsigmond. Gyermekvárosa) tapasztalataiból, a népi kollé- ... ival és szakemberekkel,valamint a „gimi-be”.

őszről égővörösre is változtatni képes, a szeme sar- ... zott népszerűsítését is elősegíti, s a tanítóképzés ... Bach, Mozart, Beethoven műveit is.

Bármit is gondolunk felőle, bizonyosan nem volt a sors kegyeltje.25. Károly 1916-os koronázása azonban sokak számára ígéretet hordozott,.

Varga Zsuzsanna: Egy hiányzó fejezet Erdei Ferenc életútjából eldöntötte visszavonul az aktív politizálástól. Visszatért a tudományos ku-.

numizmatikus előadása hangzott el, a kutatócsoport 2018ban megjelent Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című ...

Kornis Gyula itt közreadott, Napló címmel ellátott írásának kezdő sorai sokat ígérnek a Horthy-korszak iránt érdeklődők számára.

14 апр. 2020 г. ... katonai objektum, és ott már nem állomásozott helyőrség. A tudatos várrombolások mel- lett ezt a folyamatot erősítette a helyőrségek ...

A Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (= GYSEV) 1876-tól az Osztrák–Magyar ... Mozdonyok szerkocsijában, pakuratartályában és a tehervonatokon való elbújás,.

Nyugat az marad, ami volt az írói szabadság őre és mentsvára‖.1 ... Ady Endre, Gellért Oszkár, Kaffka Margit, Színi Gyula, Cholnoky Viktor.

Iván, Jemnitz János, Niederhauser Emil, Ránki György, Andrzej Feliks Grabski, ... Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. MTA TTI, Bp.,.

a Történelmi Szemle 2020. évi 2. számban jelenik meg. A szöveg alapját az angliai ... Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk.

A tankönyv, valamint a Régen volt, hogy is volt című történelmi olvasókönyv elolvasása néhány, ... Az előkészítés mindenekelőtt kérdésekkel, gyors ira-.

Tusa Gréta Vas Virág Jámbor. László Bendegúz. Fülöp László. 3. Fehérgyarmati Deák Ferenc. Általános Iskola, Gimnázium és. Kollégium. Bakk Eszter Dóra.

külügyi kultúrpolitikáját és a Német Demokratikus Köztársaság (= NDK), valamint a Német. Szövetségi Köztársaság (=NSZK) Magyarországgal fenntartott ...

A német szakirodalomban Urpfarrei,10 az olaszban pieve [< lat. plebs] néven ... valamint a velencei követ 1525ben kelt jelentése.21 Utóbbi a com-.

Japánban, a felkelő nap országában, a ken vagy katana (japán kard), ... Törvénykönyv, amelyet általában a szamuráj harcosok alapvető útmutatójaként.

Turbucz Dávid: A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989). ... zetben indokolt, hogy „a magyar nemzeti hadsereg hatóságai és parancsnokságai inkább.

3 июн. 2016 г. ... 2012. szeptemberében újra a Katica ... Magdikát utódjaként, mint a Katica csoport új ... Kreatív tevékenységek: rajz, ragasztás, festés.

27 июл. 2018 г. ... „Nem leszen mostoha anya…” Érzelmi gyakorlatok egy 17. századi református lelkész mostohacsaládjaiban. Szabó Dániel műveinek bibliográfiája.

2 нояб. 2016 г. ... BME-TTK. 4,70. 17. Dr. Szeszlér Dávid. BME-VIK. 4,70. 18. Dr. Lakné Komka Kinga. BME-VBK. 4,69. 18. Juni Ildikó. BME-ÉMK.

Az ember egyik legkorábban háziasított állata a kutya, mely a farkas ősi tulajdonságait egyre inkább elhagyva, hű társa lesz, az évezredek során.

maradt fejedelmi székváros,10 s bizonyára ugyancsak Báthory Istvánnak ... házát a Lippa utcában 150 forintért vette.57 1597-ben a később szép hivatali pá-.

a VI—X. századi települések, a ma is meglevő folyók, patakok völgyeiben, ... RÉTHY I.-PROBSZT, G., Corpus ... domb l.,a templom ÉNy-i sarka 2-3.

Szent István-napja körül hagyja el Nagy Péter csodálatos szépségű városát, ... va gyűjtő utat tett Vas-megyében és az Őrségen, hogy a máig is élő regős ...

népek fejedelmi eszméje, és a fejlődéshrn későbbi, keresztény magyar király ... írt, görög nyelvű felirat volt, olyan névsort tartott fenn, mely a Dulo nevű.

A Kuvasz történelmi múltja. 1. İshazától a Kárpát-medencéig. Az ember egyik legkorábban háziasított állata a kutya, mely a farkas ısi tulajdonságait egyre ...

12 янв. 2012 г. ... dúlva el lehessen olvasni a többi okmányokat is. — Álig egy ... liter Thymar, Anthonio Chapo similiter de Buda, Johanne.

amicabilia tractamenta facta per nos versus ipsum dominum ducem, cum transunt187 ad ... Pótó Júlia, PhD-hallgató, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola.

álló eposz és a század harmincas éveiben induló magyar történelmi regény mő- ... Machiavelli Firenzei történeteiben adott egység (egy fejezet).

26 сент. 2018 г. ... nyek közötti kisorsolásával és áttelepítésével igyekezett mérsékelni ... A 11. sz. közepétől kezdve hatalmuk ki terjedt a dél orosz sztyeppe.

7 февр. 2018 г. ... Nyomdai munkák: Krónikás Bt., Biatorbágy. 2018_2.indb 2 ... Tóth Árpád tanulmánya az evangélikus gimnázium diákságának ... zium, 92.

A sárospataki iskola történetéhez. 341. Kassai tanügy történetéhez ... László magyari király 5 esztendeig, Hunyadi János ... Az nap az oroszlá-.

A II. Rá- kóczi Ferenc Gimnáziumban letett érettségi vizsga után 1965-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán ...

Népszava 1948. márc. 14. 1–2. 29 PIL 283. f. 34/31. ő. e. SZDP. A Propaganda Osztály munkatervei, jelentés az 1848-as forradalom.

A magyar címertan azonban már a XV. században áttörte annak merev korlátait. A magyar címer szó eredetileg a francia „cimier”.

... köztük az avarok is a t i z e s s z á m r e n d s z e r alap ... sza nyomán ehelyütt csak a nagy avar-szekelykutató helyes állspontjára mutatunk rá, ...

Sopron várossá fejlődésének problematikájából az utóbbi években jelentős hipo- ... sével, hogy a XI. században az a Szt. Mihály templom környékén volt, ...

1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig a mai Magyarország területén élő szlová- kok azonos államkeretben éltek anyanemzetükkel, ...

monopolkapitalizmus kialakulása a kapitalizmus érettségének vagy túlérettsé- ... országi monopolkapitalizmus tehát nemcsak a feudális maradványokkal fonó-.

Előttünk, mint tanúk előtt: (aláírás, név, lakcím). 1.)... Dugtries CSONGRHOV PAK 5900 OROSHAZA, NEZINDA .40. 2h Pantya Imre 5900 Oroshaza , zoldfa u. 3.

Német propaganda és a csatlósországok: Magyarország, Románia ... A német propaganda illetékes helyei nem avatkoztak be nyíltan a nevezett délkelet-.

dorláskor m üvés zet e M a gy ar őrs zá gon"(Bpest, 1971) c. hatalmas müvében "szent ... Mivel e városok mindenike - éppúgy, mint a magyarorszá.

A korai imperializmus lényegében magán monopolkapitalizmus volt. ... Az állam-monopolkapitalizmus csupán fokozat a kapitalizmus imperialista stádi-.

Cionista mozgalom Budapesten az 1950-es években ... tóztatottak a baloldali Hasomer Hacair cionista szervezet vezetőségi tagjai vagy vezető.

27 июл. 2018 г. ... felesége haláláról írva Csulyak részletesebben is kifejtette a gonosz mostoha jelentését: „érezte két leányom is, hogy a mostohaanya ...

Szigetvár 1566. évi ostroma már a kortársak szemében is jelképes jelentőségű volt, így élénk érdeklődés övezte Magyarországon, a Habsburg Monarchia ...

mi n ev e t e g y ú t t a l t i s z t s é g j e l z ő v e l is e l l á t j a. ... tárjaiban a miletosi Dyonisius a mágus nevét már IJavíovir}g.

1 R. Schaur : Streiflichter auf die Entwicklungsgeschichte der Hochöfen in Steier- ... Mai acéljainkba a kén a kohósításhoz használt koksz-.

II, 470, Bala(z)se(-fi) (alsóbácsi, tompai). (Huny) V, 153. Balasei l. ... Dezse l. Dezső (rádóczi) (Vas) II, 819 dezséri l. Bachó (Tr) IV, 216, Doncs (Tr).

Pollmann Ferenc • Jön a muszka! Megy a muszka? Az oroszországi forradalmak hatása a Monarchia hadviselésére a keleti fronton 1917-ben.

Az ismeretlen Vak Bottyán. 1681 végén Nyárásd Pozsony megyei község lakói levelet írnak valamelyik közeli végvár kapitányának Bottyán János komáromi katona ...

SIKLÓS ANDRÁS. Adalékok az Osztrák—Magyar Monarchia belső helyzetéhez 1918 ... Az időjárás 1914-ben és 1916-ban a magyarországi, 1917-ben az ausztriai.

TANULMÁNY. Sófalvi András • A Német Lovagrend várépítő tevékenysége a Barcaságban. 5. E. Kovács Péter • A Habsburg hercegek szentföldi utazásai.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.