nemesség

mán nemzethez csupán a helyi kisnemes- ség, a katonai rend és a papság, valamint a megnemesített hivatalnokok csatlakozhat-.

társadalmi réteg neve lett; o(van nemesek rétegéé, akiknek nemessége nemeslevélen alapult és nemesi birtokuk nem volt. Ebbe a rétegbe tehát egyáltalában nem ...

család nevét és czímerét egyesíti, ami kivált kihalt csalá- doknál vagy egy nemesi család általi adoptálásnál szokott előfordulni, mert ősnemesi szokás hogy ...

Le numéros 21 à 200 sont seule- ... kos nemesek között idő folytán kétségesek is támadtak: szüksé- ... Zubovyes, Zudor, Zsitvay, Zsoldos, Zsuffa.

E jogok a hatalmas főúrtól a szegény bocskoros nemesig közösek és egyenlőek voltak minden nemes ember számára. Mindez kétségtelenül jelentősen hozzájárult a.

Zoványi Jenő a reformációnak a székelyek közötti hathatós terjedéséről írt4, ami azonban felemás módon sikerült. Míg ugyanis a székely.

... akár szlovák (esetleg lengyel) közösség ben, és 1 szerbhorvát. (Ismeretes, mennyire nehéz és milyen gon dos elemzést igényel a ruszin és szlovák nevek ...

ha a nemesek közt akadtak is olyanok, akiket elsősorban humánus meggyő-. I ződés, a nép sorsáért, nemzetük jövőjéért való aggódás jegyzett el a társa-.

„A nemesség fogalma a 13. század közepén országszerte sokféle társadalmi ... „Egyházi harcos jobbágyokkal, ill. nemesekkel az esztergomi és kalocsai érsek, ...

rempehollósi kisnemes — aki hét könyve alapján evangélikus vallású volt — vég- rendeletét „tulajdon kezével" írta alá: a reszketeg írás, a hatalmas, ...

megfosztatott, igen keserves ember, nagy örömmel láta, egynéhány nap ... és akárminémű haszna véte lekkel más 10 ezer forintban in toto summa sze-.

ben k e n é z j o g és t u l a j d o n j o g kerültek szembe egymással. ... és uraik: a király, egyház vagy nemesek között. A kenézekhez ha.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.